Podmínky účasti na akcích v rámci projektu Klub podnikatelek Ze Zlínska

Obecně

 1. Tyto Podmínky účasti (dále “podmínky” nebo “PÚ”) upravují smluvní vztah mezi realizátorem akce a jejím objednatelem a účastníkem.
 2. Realizátor akcí: IdeaZone, z.s. (dále jen “organizátor” či „realizátor“), sídlem Lesní čtvrť III 6970, 760 01 Zlín, IČ 04365445, zapsaný od 19.9. 2015 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 20789.
 3. Objednatelem, zájemcem o účast a účastníkem akce: dále jen „účastník“ (objednatel, zájemce o účast a účastník bývá převážně jedna a tatáž osoba – za účastníka je považován ten, jehož údaje jsou uvedeny v objednávkovém formuláři).
 4. Souhlas s podmínkami je nedílnou součástí rezervace místa na akci uveřejněné na stránkách klubpodnikatelekzlin.cz (dále jen „web Klubu“).
 5. Předmětem je účast na akci v rámci projektu Klub.Rezervací místa zájemce o účast přijímá, že jakékoliv použití informací z akce a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou účastníka a organizátor za ně nenese žádnou odpovědnost. V popisu akcí může účastník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Předmět, objednávka (rezervace místa)

Předmět smluvního vztahu, označení a cena

 1. Předmětem smlouvy je účast na živé akci – semináři či setkání. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu a ceny, jsou uvedeny na webu Klubu.
 2. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webu Klubu.

Objednávka

 1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká odesláním závazné objednávky – rezervace místa. Objednávka je odeslána prostřednictvím elektronického formuláře na webu Klubu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi realizátorem a účastníkem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito podmínkami. Odesláním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři.
 2. Pokud je účastník pouze zprostředkovatelem platby, ale akce se zúčastní osoba třetí, má třetí osoba povinnost zaslat své osobní údaje požadované ve formuláři na adresu zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz. Zasláním údajů třetí osoba potvrzuje svou účast na akci a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Cena, způsob úhrady

 1. Cena je uvedena na webu Klubu vždy u konkrétní akce, v konkrétním objednávkovém formuláři.
 2. Organizátor vystaví zálohovou fakturu, která je odeslána na zadaný email.
 3. Splatnost je 7 dní, není-li uvedeno jinak. Závazek účastníka je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora. Po připsání platby na účet je na daný email odesláno potvrzení o zaplacení účastnického poplatku.
 4. Organizátor není plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Účastnický poplatek je možné uhradit pouze bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u Fio banka, a.s., číslo účtu 2100873924/2010 (variabilní symbol pro konkrétní platbu je vždy uveden na zálohové faktuře).

Podmínky organizace akcí

 1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v akcích (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je pro danou akci stanoven a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou akci v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazený účastnický poplatek.
 3. Organizátor může z důvodu naplnění kapacit akce stornovat rezervaci místa v následujících případech:
  • a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem,
  • b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.

Storno podmínky

Zrušení ze strany organizátora:

V případě zrušení akce ze strany Klubu je účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Zrušení účasti ze strany účastníka:

V případě, že se nemůžete zúčastnit, ozvěte se co nejdříve Zdence Barošové na 777 010 447 nebo na email zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz a uveďte vaše jméno a dále název, termín a místo konání akce.

 • Účastník zruší účast více než 7 dní před konáním akce
 • Částka je vrácena v plné výši.
 • Účastník zruší účast méně než 7 dní před konáním akce
 • Vzniká storno administrativní poplatek (20% z účastnického poplatku) a zbytek (80%) uhrazené částky se vrací.
 • V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na uvedený kontakt.
 • Účastník zruší účast méně než 3 dny před konáním akce nebo se vůbec nedostaví
 • Vzniká storno ve výši 100 % (účastnický poplatek není vrácen).

Odstoupení ze strany účastníka

 1. Účastník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o účasti na akci odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být organizátorovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být provedeno písemně a zasláno na email zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz. Organizátor potvrdí účastníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.
 3. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace je fixně stanoven pořadatelem a který by započal před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku.

Ochrana údajů

 1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 2. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na zdenka@klubpodnikatelekzlin.cz. Jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci nákupu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň účastník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Vyplněním přihlašovacího formuláře účastník souhlasí s tím, že pořadatel bude na školení fotografovat a tyto snímky využije k propagaci dalších školení.

A na závěr…

 1. Tyto podmínky jsou zobrazeny na webu Klubu.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s rezervací místa a následnou platbou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Toto znění podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2020 a nahrazuje všechny předchozí verze podmínek účasti.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info zde.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít